Header
Navigatie (Klik in deze balk voor het menu.)

 

 SENIORENVERENIGING HAELEN
Secretariaat: Fried.Schreurs, Schepenbank 10, 6081 DA Haelen  - Tel: 0475-510610
e-mail: fried.schreurs@home.nl
onze site: www.seniorenvereniginghaelen.nl
bankrekening: NL05RABO0118601962

H.MIS
Op zaterdag 14 oktober is er om 18.00 uur weer een H. Mis voor de levende en overleden leden van de Seniorenvereniging in het bijzonder voor Henny Asbroek, Zr. Henrica Ten Velde en Door Geelen-Beurskens.

19 oktober Dag van de Ouderen
14.00 uur Ontvangst met Koffie/thee en vlaai
14.30 uur 1e optreden De Moorbleumkes uit Velden
3 dames en een accordeonist brengen verhalen van vroeger
15.15 uur Pauze
gelegenheid tot het bestellen van een consumptie
Tijdens de pauze wordt u door Rabobank Peel, Maas en Leudal een attentie aangeboden
15.30 uur 2e optreden De Moorbleumkes uit Velden
16.15 uur Einde middag
Na afloop kunt u zich aanmelden voor het bezoek aan de Kerstmarkt op Donderdag 23 november
Kosten reis € 15,00  Kosten reis en eten € 30.00 (zie elders)

AANSCHUIFMAALTIJDEN OOK VOOR NIET LEDEN
Graag willen wij nog opmerken dat bij een te groot aantal onze leden altijd voorrang hebben. Voor informatie en aanmelding en het opgeven van dieet-wensen neem contact op met:
Toos Cupers (595246) en  Tiny Meyer ( 592676)
DATA EN LOCATIES 2E HALFJAAR:
2/11 De Vogelmolen,     6/12 Trefcentrum Aldenghoor  
  3/1 ’t Haantje

BLOEMSCHIKKEN OOK VOOR NIET LEDEN
Bloemschikken op woensdag 25 oktober in Trefcentrum Aldenghoor  Tijdstip 09.30 uur – 11.30 uur
Er kan een herfststuk of grafstuk gemaakt worden.
Kosten € 7.00 incl. kop koffie/thee. Opgave bij Tiny Meijer tel. 592676

KIENEN 2E HALFJAAR
TREFCENTRUM ALDENGHOOR DINSDAGAVOND 19.30 UUR
  7/11 – 5/12 – 2/1
IN DE HORST VRIJDAGMIDDAG 14.30 UUR
20/10 – 17/11 – 15/12
20 oktober kunt u zich tussen 13.30 uur tot 14.30 uur  nog opgeven voor de kerstmarkt in Oberhausen ( zie ook elders)

BEZOEK KERSTMARKT OBERHAUSEN OP DONDERDAG 23 NOVEMBER
Vertrek 10.00 uur Trefcentrum Aldenghoor
10.05 uur Kerkplein. Vertrek Oberhausen 16.00 uur
Na afloop bestaat de mogelijkheid om te eten in Trefcentrum Aldenghoor. Kosten reis € 15,00, kosten reis en eten € 30,00

 

Ons lid Ton Bruurs verzorgt elke dinsdag van
10.00-12.00  een radioprogramma onder de naam Vitamine D. Verzoekjes naar vitamined@3ml.nl

VOOR ALLE INFORMATIE KUNT U OOK TERECHT OP ONZE SITE:
www.seniorenvereniginghaelen.nl


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 e-mail webmaster